Alla varmt välkomna på våra medlemsmöten!
Info om tid och plats kommer innan varje möte.

 Syfte:

Att stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet och entreprenörsverksamheten i Svängsta.
Att verka för ett levande Svängsta med god service, en attraktiv ort för boende och företagande.
Göra Svängsta till en attraktiv förort till Karlshamn.
Att fungera som bollplank/ remissorgan gentemot myndigheter

Vårt mål når vi genom:

Kontakter med kommunen och andra myndigheter.
Kontakter med andra föreningar i Svängsta, såväl som med företag och andra grupper.
Nätverk mellan privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter.
Positiv publicitet kring Svängsta

Styrelse.


Ulla Olofsson, ordförande
ulla.olofsson@folkbildning.net 
Susanne  Pedersen, sekreterare
susanne.bostad@gmail.com
Monica Nobach: monica.nobach@gmail.com
Arne Franzén, kassör: arne.franzen47@gmail.com
Stig-Göran Lindgren, viceordförande
lindgrenstiggoran@gmail.com


Rolf Hammar:
ro.hammar@telia.com
Bengt Svensson, 
 buhas@telia.com

Bo Nilsson:
nilsson_bosse@telia.co

Nils-Eric Raab:
n-e.raab@hotmail.com
Bo Gardesköld
 bo.gardeskold@home.se
Åsa Wallgren
asawallgren@hotmail.com
Britt-Marie Nilsson
brittmarienilsson310@gmaol.com

 

Telefonnummer styrelse
Ulla Olofsson: 0708 880 110
Bengt Svensson: 070 978 16 48
Susanne Högberg : 070- 656 637
Arne Franzén:0703 043 227
Monica Nobach: 0701 423 139
Bo Nilsson: 0723 756 290
Rolf Hammar: 0706 355 009
Bo Gardesköld: 070-628 01 00
Åsa Wallgren: 0708 62 46 02
Nils-Erik Raab: 0708 823 602
Stig-Göran Lindgren:070 323 52 17
Britt-Marie Nilsson 070-692 87 30
 

.

.

.

.Ledord:

Information – möten – goda exempel – rådgivning – som bollplank
Kommunikation – samverkan – erfarenhetsutbyte – nätverksbyggande
Opinionsbildning – projektarbeten – utvecklingsfrågor – remissinstans
Service till lokala föreningar, företag och utvecklingsgrupper
Projekt som gynnar lokal utveckling och entreprenörsverksamhet
Att tillvarata och utveckla idéer

Bli medlem!.

Stöd vårt arbete för Svängsta genom att bli medlem för 50:- per år.
bg 690-7042
swish 1232142834
Glöm ej att skriva din E:mail adress, så får du därmed alla meddelanden ifrån oss.