Syfte:

.

 • Att stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet och entreprenörsverksamheten i Svängsta.
 • Att verka för ett levande Svängsta med god service, en attraktiv ort för boende och företagande.
 • Göra Svängsta till en attraktiv förort till Karlshamn.
 • Att fungera som bollplank/ remissorgan gentemot myndigheter

Vårt mål når vi genom:

 • .Kontakter med kommunen och andra myndigheter.
 • Kontakter med andra föreningar i Svängsta, såväl som med företag och andra grupper.
 • Nätverk mellan privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter.
 • Positiv publicitet kring Svängsta.

Bli medlem!.

Stöd vårt arbete för Svängsta genom att bli medlem för 50:- per år.
bg 690-7042
swish 1232142834
Glöm ej att skriva din E:mail adress, så får du därmed alla meddelanden ifrån oss.

Styrelse.

Bo Gardesköld, ordförande: bo.gardeskold@home.se
Ulla Olofsson, sekreterare:
ulla.olofsson@folkbildning.net 
Bengt Svensson, vice ordförande: buhas@telia.com
Monica Nobach: monica.nobach@gmail.com
Arne Franzén, kassör: arne.franzen47@gmail.com
Rolf Hammar:
ro.hammar@telia.com
Ulla,Zenkert:
ulla.zenkert@telia.com
Nils-Eric Raab:
n-e.raab@hotmail.com
Leif Lagerholm:
lagom235@tele2.se
Bo Nilsson:
nilsson_bosse@telia.co
Ruta Bidviene: rutabidviene@hotmail.com
 

Telefonnummer styrelse
Bo Gardesköld: 070-628 01 00
Ulla Olofsson: 0708 880 110
Arne Franzén:0703 043 227
Rolf Hammar: 0706 355 009
Ulla Zenkert: 0730 758 512
Nils-Erik Raab: 0708 823 602
Leif Lagerholm: 0702 592 206
Bo Nilsson: 0723 756 290

Här under kommer vi att länka till sidor vars ägare vi på något sätt har samarbete med.

.

.

.

.Ledord:

 • Information – möten – goda exempel – rådgivning – som bollplank
 1. Kommunikation – samverkan – erfarenhetsutbyte – nätverksbyggande
 • Opinionsbildning – projektarbeten – utvecklingsfrågor – remissinstans
 • Service till lokala föreningar, företag och utvecklingsgrupper
 • Projekt som gynnar lokal utveckling och entreprenörsverksamhet
 • Att tillvarata och utveckla idéer

Pågående och kommande projekt:

 • Kontakt med kommunens webbansvarige för att tydliggöra Svängsta
 • Utbyggnad av fjärrvärme och fiber
 • Svängstabadet
 • Hundsjön, kommunal badplats
 • Svängstaparken
 • Belysning av cykelbanan
 • Holländarevägen med hastighet, övergångsställen och belysning
 • Idrottsplatsen
 • Friluftsliv
 • Tomter för nybyggnation av bostäder

.