Fotbollsträning för barn 7-11 år
Tisdagar och torsdagar med början den 16.8.på Marieborgs arena.
Föräldramöte den 7.8
(tider kommer inom kort)
För vidare information kontakta Henrik tel:0730 355504

Fritidsgården
Öppettider
Åk 4-6 tisdagar 17-18.45
Åk 7-9 tisdagar 19-21

Biblioteket öppnar vecka 33
onsdagar 10-12, 13-17
torsdagar 15-17

Meröppet på Svängsta bibliotek
måndag-söndag      kl 08.00-22.00

Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa  tider, alla veckans dagar, även när det inte finns personal på plats.

  • Det betyder att du har möjlighet att besöka biblioteket på tider  som passar just dig
  • Låna  böcker på en helgdag, betala räkningar klockan 20.00  på kvällen, hämta en reserverad bok på en söndag Det och  mycket mer  kan du göra på Svängsta bibliotek.
  •  Du kan låna och  återlämna böcker och  andra medier i automaterna
  • Du kan hämta reservationer
  • Du kan läsa  tidningar,  studera, umgås eller annat,använda datorer, kopiator.

 
 

Boulebanan, Stora vägen.Träning måndagar, torsdagar kl. 14  Kalender finns på PRO-Svängsta

Styrketräning
Nu är det ett nytt är och då kan det bli plats för nya medlemmar. Ett gammalt gym med karaktär, öppet från 7-22 för medlemmar, på Kyrkstigen. Där finns mest grejor för styrkelyft men även lite strongman.Är ni intresserade så kontakta Johan Tegvald,  0706 121091 eller Filip Lundin 0702 510507. Välkomna!

Svängsta Samhällsförening
 Alla är alltid varmt välkomna!  .  Ju fler vi är, desto bättre kan vi hjälpas åt att skapa ett samhälle, där alla vill bo kvar, och dit många vill flytta. Mycket har hänt sedan vi startade 2010 och mycket mer kan hända, om vi alla tillsammans har idéer och förslag på åtgärder. Välkomna alltså till våra möten

Skatehallen
Öppet:
Tisdag 18-21
Torsdag 18-21
Söndag Nybörjare 12-14
Öppet för alla 14-18
instagram.com/karlshamnskate

Svängsta, samhället dit man flyttar!
Ökning av innevånare
Asarum 1,1% (83 st)
Karlshamn  tätort 3,9% (528 st)
Mörrum 0,6% (28 st)
Svängsta 6,7% (164 st).
Övriga samhällen har minskat eller obetydligt ökat

Hundsjön
Vår fina,  uppfräschade 
naturskköna badsjö  

ABU-museet
Ett industrihistoriskt museum av högsta klass inrymt i den ursprungliga fabriken.
endast öppet sommartid, men för guidade turer under annan tid kontakta-
Öppettider under sommaren 2022
För guidade visningar vid andra tider kontakta 
Leif Håkansson tel: 0454 88 649, e-mail: leif.hakansson@newellco.com 
Besöksadress: Holländarevägen, 86 Svängsta 

 Skolmuseet
Skolbyggnaden från 1850 är det äldsta och bäst bevarade skolhuset i Karlshamns kommun.
I museet, som inrymmer skolsal, lärarbostad och utställningslokal, finns skolmaterial samlade från olika tider.
Fritt inträde
Kontakt: Ingrid Hallberg
tel: 0454 322 250
076 879 6333

LENNART BORGSTRÖMS FOND
FÖR INTERNATIONAELL UTBILDNING

 För att hedra minnet av sin farfar Carl August Borgström och sin far Göte Borgström,
grundare av ABU i Svängsta och för att stimulera ungdomar från kommunen till att skapa sig en bättre framtid, har Lennart Borgström instiftat denna fond för internationell utbildning.

Stipendiet, som gäller för en termins studier (augusti-december), utdelas till en elev i den sista klassen i gymnasiet med följande kvalifikationer:
 Elev vid någon av gymnasieskolorna i Karlshamns Kommun, mantalsskriven i Svängsta eller som har minst en förälder anställd på ABU Garcia oberoende av mantalsskrivningsort.
Stipendiet delas ut till den elev som har visat bra resultat (betyg) i kombinationen naturvetenskapliga ämnen och språk, ekonomi eller teknik.
Stipendiaten måste vara en ungdom som på ett positivt sätt kan representera Svängsta och Sverige utomlands. I slutvärderingen kommer stort värde också att läggas på personliga egenskaper som initiativkraft och social kompetens.
Stipendiet får endast användas till finansiering av studier på The College of William and Mary, Williamsburg, VA, USA och skall i första hand användas till skolavgifter, som betalas direkt till skolan. WILLIAM & MARY är USAs näst äldsta universitet med ett utomordentligt gott anseende
 Bedömningskommittén skall ha följande sammansättning:
 En representant för Lennart Borgströms familj. Nuvarande: Lena Karen.
En representant för ABU GARCIAs ledning så länge företaget bidrager med minst
$ 7.500.-/år. För närvarande Jan Sjöblom.
En oberoende ordförande bosatt inom Karlshamns kommun: För närvarande Göran Enocson.
 Ansökningshandlingarna skall vara inlämnade senast den 15 Januari och skall inkludera en rekommendation undertecknad av sökandens rektor. Alla handlingar skall vara skrivna på eller översatta till engelska.
 Ansökningshandlingarna skall skickas till:
Göran Enocson
Backagårdsvägen 12
37450 ASARUM
Tel. 0705268070 / 0454-321522
Email goran@enocson.net
 Bedömningskommittén lämnar en rekommendation till skolan. Slutligt avgörande gös av rektorn för Reves Center for International Studies at the College of William and Mary.
 Inget arvode utgår till bedömningskommittén.
 Om ingen lämplig kandidat till stipendiet finns, utgår ingen utdelning för innevarande år.
 Från och med 2014 kan den utvalda stipendiaten, som ett alternativ till en termins studier, välja en 3 veckors sommarkurs boende på William & Mary.  I detta alternativ ingår både kursavgift, mat och husrum. Denna kurs är inriktad på Amerikansk historia och ger tillfälle att träffa ungdomar från USA såväl som från hela världen.
Williamsburg 2019-10-29
Lennart Borgström